گرانی و تورم حاکم

پنجشنبه, 23 مرداد,1382 05:33 ب.ظ

 

 

گرانی و تورم حاکم

اینکه گرانی و تورم دراندازه کمترازرشد ، به حکم علم اقتصاد سیاسی- که ناشی از تجربه است- در اندازه متناسب به درستی لازمه‏ پیش رفت اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن، رفاه‏ عمومی می‏ باشد، بر کسی پوشیده نیست، اما گرانی و تورم بیش از حد مجاز و درخور تحمل که‏ چندی است بر زندگی اجتماعی ما سایه افکنده‏ است، پدیده ناخوشایند و شومی است که چنانچه‏ مسوولان و کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور به‏ رویارویی با آن برنخیزند و سایه‏ بان جامعه و فعالیت‏ های اقتصادی کشور شود، برای طبقات‏ متوسط و پایین‏ دست حاصلی جز رنج و محنت‏ فراوان در پی نخواهد داشت، راستینه‏ ای که در نهایت با درهم‏ پاشی بیشترین ارزش‏ های‏ اجتماعی موثر بر زندگی اقتصادی جامعه، هم‏ طبقه کارآفرین و صاحب سرمایه کشور را که با خلاقیت و سرمایه اش موثرترین جایگاه را در ایجاد اشتغال و افزایش و بهبود تولید ملی دارد، با مشکلات جبران‏ ناپذیر روبه رو خواهد ساخت و هم‏ طبقه متوسط را که به تأیید همه بزرگان علم‏ اقتصاد، ستون فقرات تولید کالا و خدمات جامعه‏ محسوب می‏ شود، ناتوان ساخته و جامعه را به‏ نابودی تهدید خواهد کرد.

آنچه مسلم است، گرانی و تورم لجام‏ گسیخته‏ در جامعه‏ هایی با ثروت طبیعی فراوان و متنوع-  از جمله در کشور خودمان- تنها و تنها ناشی از کاستی‏ های حاکم بر ذهنیت اقتصاد دستوری دولتی و توان مدیریت اقتصادی‏ است و لذا برای رویارو شدن با آن بایستی به دور از ذهنیت فرناس از اداره امور اقتصادی جامعه با تکیه بر اصول و مبانی مربوط که همانا اقتصاد سیاسی باشد اقدام کرد.

بنابراین، بر مسئولان و کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور است که با ریشه‏ ابی راستین‏ کاستی‏ های حاکم بر فعالیت‏ های اقتصادی کشور، به مطالعه و بررسی و چاره‏ اندیشی این معضل‏ بنشینند.أ

مرداد1382 نابا