پیش از آنکه به فکر امری از امور اقتصاد باشید ، به فکر خود اقتصاد باشید

سه شنبه, 26 خرداد,1394 10:01 ق.ظ

 

پیش از آنکه به فکر امری از امور اقتصاد باشید

به فکر خود اقتصاد باشید

درست در زمانی که کشور به مناسبت دست و دل بازی کارگزاران اداره امور اقتصادی، در رفتار با منابع مالی کشور البته اگر نخواهیم تعبیر دیگری از رفتار آنها داشته باشیم-، شرایط سخت و سرنوشت سازی را از سر می گذراند، بیشترین بخش از منابع مالی کشور، به دوراز هرگونه مطالعه و بررسی، همراه با اتخاذ سیاست های سرمایه گذاری ناراست و غیرقابل توجیه، برای آینده یی طولانی با هزینه ی ادواری کلان، به گونه یی مخرب در دو بخش مسکن و خودرو محبوس و بدون استفاده مانده است. سرمایه هایی که می توانست و بایستی، برای سال های طولانی در سرمایه گذاری های مولد، موجد فرصت های شغلی جدید با دست کم هفت برابر مشاغل فرعی دایم یا زودگذر مالیات آفرین باشد.

اکنون در شرایطی به سر می بریم که چنانچه رقم پانزده (15%) درصد نرخ تورم اعلام شده واقعی باشد با توجه به نرخ رشد اقتصادی کشور، نرخ رشد فقر دست کم بیش از ده درصد در سال خواهد بود، بی آنکه برنامه یی درکار باشد، بی توجه به کم و کیف نیازهای واقعی جامعه، با ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکز و بسته دولتی، اتلاف منابع مالی کشور همچنان با پرداخت عام یارانه و وحشت از محدود کردن پرداخت آن به گروه های آسیب پذیر ادامه دارد، ضمن اینکه سخن پراکنی نسنجیده درخصوص سرمایه گذاری در بخش مسکن و صنایع خودروسازی یا رفع موانع تولید، آن هم به گونه یی ناراست به آموزه روز تبدیل شده است، کارگزاران اداره امور پذیرای این واقعیت خلل ناپذیر نیستند که در شرایط کنونی حتا با لغو کلیه تحریم های اقتصادی، حفظ و ادامه وضعیت یا روشن تر استاندارد تصنعی زندگی دست کم در کلانشهرها به هیچ روی و با هیچ نیرویی مقدور نخواهد بود، جز آنکه با بی اعتنایی به این هشدارها، راه تغییر در شیوه های کار را همچنان اصلاحات سد سازیم.

بگذریم!

تنها راه منحصر به فرد رهایی از وضعیت تصنعی موجود، ترک ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد مخرب دولتی، و پذیرش این واقعیت انکارناپذیر است که حفظ و ادامه وضعیت تصنعی موجود نه تنها میسر نخواهد بود بلکه هر اقدامی در جهت حفظ و ادامه آن نیز موجب تشدید فقر و فساد فراگیر و همه جانبه و تسریع در فروپاشی جامعه خواهد شد. بنابراین باید پیش از آنکه فرصت از دست رها شود برای رهایی از خطر در انتظار در اندیشه اقدامی سنجیده بود.

افلاطون در قطعه ی آپولوژی به نقل از سقراط حکیم در دادگاه آتن می گوید: من که حرفی نزده ام فقط می گویم پیش از آنکه به فکر امری از امور دولت باشید به فکر خود دولت باشید. بنابراین کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور نیز بایستی با استمداد از این سخن سقراط حکیم باید پیش از آنکه به فکر امری از امور اقتصاد باشند، به فکر خود اقتصاد باشند زیرا به طور قطع گروه ای از کار گروه نخواهد شد که بدتر هم خواهد شد.