نوروز و آئین های نوروزی خجسته باد

چهار شنبه, 07 اردیبهشت,1401 03:59 ب.ظ

 

نوروز وآئین های نوروزی خجسته

فرا رسیدن نوروز و زمان برگزاری آئین های شکوهمند نوروز، این  یادگار ماندگار وبه جا مانده از دوران باستان را به همه هموطنان , ,وباورمندان به این آئین در  سراسر جهان ،همزمان با آشفتگی های همه جانبه جهانی تبریک می گویم.

   چنانچه از ادای سخن درباره آتچه عنوان شد در گذریم،  با نگاهی کوتاه ومرورِآنچه در سالی که روبه پایان است بر اقتصاد وزندگی روزمره افتصادی اکثریت جامعه حاکم بوده است، بانهایت تاسف با همه ِوعد و وعید ها ی روبه گسترش ، گوئی نه کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور ،ونه مجلسیان محترم ودرنهایت خود مردم نمی خواهند پذیرای این واقعیت باشند که حفظ وادامه شرایط یا استانارد زندگی  برقرار که  اگر نخواهیم بگوئیم اتلاف، با مصرف سرمایه های ملی برقرارشده است ، همان گونه که بارها یادآورشده ام ویژه اقتصادهائی با درآمد سرانه  بالای 30 هزار دولت است ،نه اقتصادی با درسران واقعی زیر 2 هزار دلار.  

بنا براین فارغ  از آمارهای غیرواقع از رشد وتوسعه اقتصادی که چا به چا  با وعد ووعیدهایِ توخالیِ  سرخرمن عنوان و تبلیغ می شود ، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور باید  در شرایطی تصنعی ونامتناسب با توان  تولیدی یا اقتصادی سرانه کشور به سر می بریم و برآنیم که اسناندارد زندگی تصنعی برقراررا خفظ وادامه دهیم ،نه تنها خواب وخیالی بیش نیست ، بلکه با ادامه تفکر وذهنیت خالق و شکل گرفته در نظام اقتصادمتمرکز دولتی ومدیریتی مربوط جز کمک به ایجاد  ناسامانی های همه جانبه فر گیر حاصلی درپی نخواهد داشت .

در اقتصادی که درآمد سرانه  واقعی آن با احتساب ارزش برابری دلار با ریال به نسبت یک به 25 هزار تومان است خط فقر دست بالاسه  میلیون تومان است ونه ده میلیون تومان، فارغ از همه ی نظرهای علمی خط فقر دراقتصادهای متفاوت از لحاظ درآمد و استاندارد واقعی زندگی متفاوت است .خط فقر در سویس متفاوت از خط فقردر "بورکینوفاسو" است .

سطح زندگی تصنعی بالای زندگی را برای مدتی کوتاه می توان به قیمت اتلاف یا از دست دادن سرمایه های ملی حفظ کرد ،اما با افزایش هزینه های تولیدی نه تنها نمی توان حفظ کرد بلکه تیشه به ریشه زدن قتصاد کشور است .

افزایش حقوق و دستمزد به نحو مورد تقاضا وعمل نه تنها راهگشا نیست ،بلکه بارآور مسائل ومشکلاتی خواهدبود که طی این سال ها آن را تجربه کرده ایم .

به جای افزایش پایه مالیاتی اصلح آن است که به فوریت جرائم تغییر کاربری اراضی به موقع اجرا درآید

باید واقع بین بود وبا مردم با صداقت روبه رو شد، و با نهایت فروتنی اعلام کرد که با نهایت تاسف به هر دلیل حاصل فرآینداقتصاد کشور طی سال های گذشته کاهش تولید ملی و درآمد سرانه وبه تبع آن کوچک شدن سفره اکثریت نزدیک به کل جامعه بوده است  .بنابراین تنها راه چاره آن است که به گفته استا همه ی استادان  حافظ : . . فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو براندازیم .

-      تصنعی بودن استاندارد زندگی برقرار را پذیرا شویم

-      از افزایش هزینه های دولتی به ویژه هزینه های حمل برتولید قاطعاّ جلوگیری کنیم (از جمله هزینه های مربوط به کارت بازرگانی، استاندارد و همه ی هزینه های دریافتی بنگاه هائی که بودجه آنها ازمحل حق عضویت وکمک های بلا عوض تامین می شود .

-      تاکید بر واقعی سازی قیمت ها بااجرای درست بهینه سازی یارانه ها،  که در مرحله نخست تنها افرادی را شامل خواهد شد که قانونا از پرداخت مالیا ت معاف می باشند .آن هم به طریق کاهش هزینه زندگی و نه پرداخت نقدی یا کالائی و ... که کلا فساد بر انگیز ،،بی اثر و تشدیدکننده تورم خواهند بود  

-      ادامه برخورد با رفتارهای غیر قانونی از جمله تخریب و تغییر کاربرد اراضی حریم دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها و وتفکیک و تغیییر کاربری اراضی خارج از محدوده قانونی شهر ها ، به ویژه اراضی جنگلی مخروبه جلگه ای ساحلی و. . .

-         دورکردن ذهنیت خالق یا شکل کرفته درشیوه  اقتصاد ی حاکم و نه جزاین.