سیاست های کاربردی یا هدف های آرمانی

سه شنبه, 15 مهر,1382 08:18 ب.ظ

 

 

 

سیاست های کاربردی یا هدف ‏های‏ آرمانی؟

درباره:

پیش‏ نویس سیاست های کلی پیشنهادی حاکم بر تهیه و تدوین برنامه چهارم‏ توسعه

در حالی که سیاست های حاکم بر چگونگی تهیه و تدوین برنامه‏ های توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی‏ کشور باید بیان کننده چگونگی دخالت دولت در کاربرد برخی ابزارهای اقتصادی-اجتماعی،به منظور دست یابی‏ به هدف‏ های مشخص باشد،هدف‏ های آرمانی،تنها آرزوهایی با تصور دست یاب بودن در چشم ‏انداز دور دست‏ شمرده می‏شوند.

پیش از ورود به اصل موضوع،چنانچه یادآور نکته‏ ای اساسی شویم، خالی از فایده نخواهد بود.

بارها و بارها،در همین صفحات به مصداق‏ یک ضرب‏ لمثل کهن یادآور شده ‏ایم که پیش از آنکه به فکر امری از امور اقتصاد باشید،به فکر خود اقتصاد باشید،زیرا بر هیچ اقتصاددان آگاه از روند تهیه و تدوین برنامه و بودجه کل کشور پوشیده نیست که بیش ترین کاستی ‏ها و نارسایی‏ های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ما ریشه در چگونگی برنامه و بودجه‏ نویسی کشور دارد،و این راستین ه‏ای است ناشی از فقر دانش و تجربه-نه تنها در زمینه برنامه و بودجه،بلکه در همه زمینه ‏ها و به ویژه در زمینه اقتصاد ملی یا سیاسی،برداشت نادرست و تعاریف و تعابیر دلخواه و سلیقه‏ ای مطلقا نادرست از مفوهم ها و مسایل اقتصادی،ی ک سو نگری و ذهنیت اقتصاد دولتی حاکم.

به هر تقدیر،براساس،اعلام سازمان مدیریت‏ و برنامه‏ریزی کشور که در هفته نامه‏"برنامه‏" انتشار یافته است،پیش‏نویس‏"سیاست های کلی‏ نظام‏"حاکم بر تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه‏ کشور که بر پایه مطالعات همه جانبه اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی،امنیتی و دفاعی توسط دولت‏ تهیه و تنظیم شده و در جلسه مورخ 29/5/82 به‏ تایید هیات وزیران رسیده است،برای تایید و ارایه‏ رهنمودهای لازم تقدیم مقام معظم رهبری شد. در نامه آقای خاتمی به رهبر معظم انقلاب آمده‏ است:نظر به اینکه برنامه چهارم توسعه‏ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‏ ایران با الهام از سیاست های کلی مصوب،تهیه و تنظیم خواهد شد و حسب ضرورت‏های متعدد در تهیه و تدوین لایحه این برنامه باید تسریع شود، استدعا دارد دستور فرمایید مراتب،رهنمودها و نظریات آن جناب به عنوان راهنمای کار برنامه‏ ریزی‏ با لحاظ محدودیت زمانی ابلاغ شود.1

اکنون پیش از ادای هر کلامی درباره خبر مورد اشاره و یا محتوای پیش ‏نویس سیاست های‏ کلی پیشنهادی حاکم بر تهیه و تدوین برنامه‏ چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی‏ کشور،الزاما باید متذکر چند نکته اساسی شد:

-نکته نخست این که،روشن نیست منظور از "سیاست های کلی نظام‏"حاکم بر تهیه و تدوین‏ برنامه چهارم توسعه کشور که بر پایه مطالعات‏ همه جانبه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،امنیتی‏ و دفاعی توسط دولت تهیه و تنظیم شده است و... چیست؟زیرا مگر نه این است که سیاست های‏ حاکم بر تهیه و تدوین هرگونه برنامه و برنامه‏ریزی بایستی در چارچوب و یا با الهام از اصول مندرج در قانون اساسی و سیاست های‏ اجرایی دولت که آنهم بی‏تردید بایستی ملهم از اصول مندرج در قانون اساسی باشد،تهیه و پیشنهاد شود؟بنابراین،مطالعات همه جانبه‏ اقتصادی،فرهنگی،امنیتی و دفاعی که توسط دولت انجام پذیرفته،به کدامین منظور بوده‏ است؟برای فهرست کردن کاستی‏های حاکم در هر یک از

بخش‏ ها و زمینه‏ های گوناگون،یا تهیه‏ سیاست های مشخص کاربردی؟به هر حال،در حدی که عنوان شده،ضرورت نداشته است،به‏ ویژه آنکه کم و کیف کاستی‏ ها و از جمله‏ کاستی‏ های اقتصادی بر همگان آشکار است و کلیدی‏ ترین آنها هم کسری بودجه سالانه کل‏ کشور،سیاست های مالی،سیاست های پولی و در نهایت سیاست های ارزی و خصوصی‏سازی یا چگونگی گذر از اقتصاد بسته متمرکز دولتی به‏ اقتصاد بازار است.

صرفنظر از اینکه سال‏هاست که عمر برنامه‏ریزی‏های اقتصادی رایج در سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم پایان یافته است،با این حال، مروری در متن‏"سیاست های کلی پیشنهادی‏ حاکم بر تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه‏"در زمینه‏های مبانی و ویژگی‏ها،سیاست های کلی و آینده‏های ممکن تا سال 1394 که از تصویب‏ هیات وزیران گذشته و برای دریافت رهنمودهای‏ لازم ارایه شده است،خالی از فایده نخواهد بود.

متن سیاست های پیشنهادی در دو بخش‏ مقدمه و سند چشم‏انداز بلند مدت جمهوری‏ اسلامی ایران ارایه شده است.در مقدمه،بعد از بر شماری برخی ویژگی‏های کشور-آنهم فارغ از آثار و تبعات دگرگونی‏های اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران،به ویژه تبعات ناشی از جهانی شدن‏ اقتصاد-عنوان شده است که:"برای تحقق این‏ اندیشه و الزام،می‏بایست کشور راهنمای عملی‏ داشته باشد و این راهنما به زبان برنامه،سند چشم‏انداز بلند مدت کشور است."سندی که به‏ زعم تهیه‏ کنندگان آن:"کشور را به ساحتی مطلوب‏ رهنمون خواهد ساخت..."سپس با عنوان کردن‏ هدف‏ هایی آرمانی که روشن نیست دست رسی به‏ آنها-حتی در بلند مدت-چگونه فراهم خواهد شد،سند مورد نظر به شرح در پی ارایه شده است.

به گونه‏ ای که در این سند عنوان شده است، نخست ویژگی‏ های جامعه مطلوب که در واقع‏ راستینه‏ ای آرمانی در چشم‏ انداز توسعه است،مورد اشاره قرار گرفته،سپس سیاست های کلی نظام در دوره چشم‏ انداز ارایه شده است که مشتمل بر چهار زیر بخش فرهنگی-امور اجتماعی، سیاسی،دفاعی-امور اقتصادی و امور آمایش‏ سرزمین،زیست محیطی و توسعه پایدار می‏باشد

در پایان هم شاخص‏های اقتصادی متصور در دوره 1394-1384 در دو گزینه،با عناوین‏"گزینه‏ ادامه روند موجود"و"گزینه مطلوب‏"ارایه شده و مورد مقایسه قرار گرفته است.

به طوری که در"سند چشم‏ انداز"ملاحظه‏ می‏شود،سیاست های کلی و هشت‏گانه در زمینه‏ امور فرهنگی،یا 17 گانه امور اجتماعی،سیاسی و دفاعی که از بحث درباره آن‏ها در می‏گذریم،در یک کلام،فاقد کاربرد لازم برای رویارویی با کاستی‏های فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و دفاعی‏ می‏باشد و به طور کلی،آنچه به عنوان‏ سیاست های بخشی عنوان شده است،کلا ترکیبی از هدف‏ها و سیاست های آرمانی است.

سیاست های ناظر بر امور اقتصادی و آمایش‏ سرزمین نیز بالغ بر 21 مورد است،کلا به گونه‏ای‏ آرمانی و دستوری عنوان شده است و لذا فاقد ویژگی‏های سیاست های کاربردی می‏باشد.

با توجه به اینکه سند مورد بحث در پایان این‏ نوشتار نشر شده است،برای جلوگیری از اطاله‏ کلام از بحث و بررسی یک یک موارد عنوان شده‏ در این سند خودداری می‏شود،اما الزاما باید یادآور راستینه‏ ای بود که تهیه و تدوین این سند بر آن‏ استوار بوده است،راستینه‏ ای که حاصل اقتصاد متمرکز دولتی می‏ باشد،زیرا در حالی که‏ سیاست های حاکم بر تهیه و تدوین برنامه چهارم‏ توسعه بایستی به گونه‏ای کاربردی-اجرایی تهیه‏ و ارایه می‏ شد و به طور نمونه سیاست های لازم‏ در زمینه کاهش هزینه‏ های بودجه ای،اصلاح‏ سیاست های مالی- پولی و سیاست های ارزی،یا تنظیم اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و...را در بر می‏گرفت.در بند 42 در زیر بخش امور اقتصادی،ضمن توصیه برای توسعه حضور بخش‏ های تعاونی و خصوصی-که در عمل هر دو خصوصی می‏باشند-به گونه‏ای صریح اجرای‏ اصل 44 قانون اساسی را عنوان می‏کند،اصلی که‏ اقتصاد متمرکز دولتی بر پایه آن استوار است و مجمع تشخیص مصلحت با استناد به آنچه ذیل‏ تبصره عنوان شده است،رأی به تشکیل‏ بانک‏های خصوصی و...داده است.

بخش سوم سند نیز که با عنوان‏"آینده ‏های‏ ممکن در افق چشم ‏انداز"ارایه شده است،دو گزینه‏"ادامه روند موجود"و"گزینه مطلوب‏"را مورد مقایسه قرار داده است و خود دلیلی بر بی‏توجهی به راستینه‏ های سنجیده و ناشی از ذهنیت اقتصاد دولتی است،زیرا به حکم علم و تجربه در سال‏ هایی که گذشت،چنانچه مسوولان‏ و کارگزاران امور آنچه را به عنوان سیاست های‏ حاکم بر تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه ارایه‏ داده‏اند،با تکیه بر سیاست های کاربردی و اجرایی‏ راستین-به شرح زیر-اصلاح یا تکمیل ننمایند، در پایان دوره مورد نظر،نه تنها هیچ اثری از داده‏ها و ارقام مندرج در"گزینه مطلوب‏"به چشم‏ نخواهد خورد،بلکه ارقام مربوط به‏"گزینه روند موجود"به هیچ روی دست یاب نخواهند بود.

سیاست های کاربردی مورد اشاره عبارتند از:

- تاکید بر کاهش سالانه هزینه‏های بودجه‏ای‏ به نحوی که بعد از پنج سال تعادل لازم بین درآمدها و هزینه ‏ها برقرار شود همراه با منع آغاز پروژه‏ های جدید عمرانی قبل از پایان پروژه‏های‏ نیمه تمام.

-اصلاح سیاست های مالی،به ویژه مالیاتی. -اصلاح سیاست های پولی،به نحوی که‏ کاهش نرخ بهره بانکی پول سبب کاهش نرخ‏ تورم و کاهش هزینه تولید شود و بانک مرکزی و نظام بانکداری کشور با خارج شدن از پوسته‏ موسسه‏ ای انتفاعی،صرفا در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد.

-ا صلاح سیاست های ارزی،به نحوی که‏ ارزش برابری ریال در برابر انواع ارز،ارزشی‏ واقعی و ناشی از نظام عرضه و تقاضا باشد و نه‏ دستوری.

-تاکید بر اعمال سیاست های کاربردی رایج‏ در جهان برای ایجاد اشتغال در شهرهای بزرگ و بدون تحمیل هزینه

-تصریح در امر خصوصی‏ سازی بر اساس‏ شیوه ‏های رایج در جهان و مورد تذکر در این‏ نشریه با اعمال مواد 32 و 33 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در مورد وجوه دریافتی‏ پروژه ‏ها از سازمان برنامه و بودجه.

بی‏ تردید،بی ‏توجهی به نکات مورد اشاره و ادامه شیوه‏ های جاری در نظام بودجه و برنامه ‏ریزی کشور،نه تنها موجبات رشد و توسعه‏ اقتصادی و به تبع آن،رفاه اجتماعی متناسب و متعادل مورد نظر را فراهم نخواهد ساخت،بلکه‏ موجب گسترش هرچه بیشتر سازمان اداری‏ کشور،فربه ‏تر شدن اندام دولت،کوچک تر شدن‏ بخش خصوصی،اتلاف منابع ثروتی کشور و توسعه فقر فراگیر خواهد شد.

سند چشم‏انداز بلند مدت جمهوری‏ اسلامی ایران
 1-ویژگی‏های جامعه مطلوب در چشم‏انداز توسعه ایران

با توجه به فراهم بودن زیرساخت‏ های لازم‏ برای مرحله جهش اولیه اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی کشور،هدف‏ ها و ویژگی ‏های جامعه‏ مطلوب در افق چشم‏ انداز توسعه بلند مدت‏ جمهوری اسلامی ایران(سال 1404)به شرح زیر است:

*جامع ه‏ای متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‏ های دینی،ملی،انقلابی و متکی بر مردم سالاری دینی،همراه با پاسداری از آزادی‏های مشروع و حقوق انسانی و مدنی.

- پیوستگی مردم و حکومت.

*کشوری دست یافته به جایگاه اول‏ اقتصادی،علمی و فن‏آوری در مقیاس منطقه‏ ای، توسعه یافته همراه با رشد پرشتاب علمی،کاهش‏ نرخ بیکاری و ارتقای سطح و کیفیت زندگی مردم.

*جامعه‏ ای متعادل از هر نظر،برخوردار از سلامت و بهره ‏مند از عدالت اجتماعی،نظام‏ تامین اجتماعی پویا و کارآمد،فرصت‏ های‏ برابر، رفع فقر،فساد و تبعیض و استواری نهاد خانواده.

*جامعه ‏ای فعال،موثر،مسئولیت ‏پذیر، دین باور،رضایت مند و علاقه مند به نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

*جامعه‏ای برخوردار از روابط گسترش یابنده‏ در تعامل با جهان مبتنی بر منافع ملی و اصول‏ "حکمت،عزت و مصلحت‏".

*جامعه‏ای سالم و بهره‏مند از محیط زیست‏ مطلوب.

2-سیاست های کلی نظام در دوره چشم‏انداز:
 الف-امور فرهنگی:

1-تقویت روحیه ایمان و ایثار و عنصر فداکاری به عنوان عامل اصلی اقتدار ملی،تبیین‏ مبانی ارزشی و تقویت اعتماد به نفس ملی.

2-ایجاد جامعه ‏ای سالم،اخلاقی،مبتنی بر ارزش ‏های اسلامی،فرهنگ‏ مدار و شهروندانی‏ آگاه،عزت مند و برخوردار از ملاک های درستکاری‏ و احساس رضایت مندی.

3-رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایران و اسلام به عنوان عناصر هویت ملی.

4-پیشبرد راهبرد گفت و گوی میان تمدن‏ ها و فرهنگ‏ ها در سطوح ملی،منطقه‏ ای و بین ‏المللی.

5-ارتقای نقش و جایگاه زنان در توسعه‏ اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی کشور و تقویت نهاد خانواده.

6-نهادسازی در جهت تولید و ترویج علم و تحقیق و افزایش سهم کشور در تولیدات علمی‏ جهان و گسترش و تعمیق نهضت نرم‏ افزاری و تاکید بر رویکرد خلاقیت و نوآوری.

7-توسعه علوم و فن‏آوری‏های جدید شامل: فن‏آوری زیستی،ریز فن‏آوری فرهنگی،فن‏آوری‏ زیست محیطی و فن‏آوری مواد جدید.

8-توسعه ارتباطات و زیرساخت‏ های‏ ارتباطی و فن‏آوری اطلاعات متناسب با پیش رفت ‏های جهانی.

ب-امور اجتماعی-سیاسی و دفاعی:

9-تضمین حقوق مدنی و انسانی و دست رسی به فرصت‏ های برابر برای افراد جامعه و احترام به نهادینه شدن حقوق معنوی افراد.

10-توسعه و تجهیز منابع انسانی آگاه، انعطاف‏ پذیر و ماهر با قابلیت‏ های مشارکت و فعالیت در فضای نوین رقابتی و نوآوری و در حال‏ تغییر.

11-حاکمیت بخشیدن رویکرد و مبانی‏ علمی و فنی، تمرکز زدایی،شفاف سازی و پاسخ گویی بر همه سطوح و فرآیندهای‏ تصمیم‏سازی و تصمیم ‏گیری حوزه ‏های حاکمیت کشور.

12-بهبود کیفیت زندگی،سلامت،امنیت‏ غذایی،تربیت بدنی،رفع فقر و حمایت از گروه ‏های آسیب ‏پذیر و تحقق عدالت اجتماعی.

13-بهبود ساختار سیاسی،قضایی و ایجاد محیط حقوقی مناسب برای توسعه کشور.

14-تقویت امنیت و اقتدار ملی با تکیه بر رشد اقتصادی،مشارکت سیاسی،تعادل‏ منطقه‏ ای

15-ارتقای توان آمادگی دفاعی نیروهای‏ مسلح برای بازدارندگی،ابتکار عمل و مقابله موثر در برابر تهدیدها،حفاظت از منافع ملی،انقلاب‏ اسلامی و منابع حیاتی کشور.

16-دگرگونی در نظام پرداخت یارانه‏ها و پرداخت‏های انتقالی دولت و شفاف سازی‏ یارانه‏های پنهان در اقتصاد کشور،همراه و همزمان با اجرای سیاست های جبرانی و تقویت‏ نظام‏های جامع تامین اجتماعی و حمایت از قشرهای محروم.

17-تغییر نقش و اندازه دولت به سطح‏ دولتی سیاست گذار،تسهیل کننده،کارآفرین و کوچک.

18-تامین حقوق قانونی اقوام و اقلیت ‏ها مصرح در قانون اساسی در چارچوب همگرایی و تقویت وفاق ملی.

19-جهت‏ گیری روابط خارجی و اتخاذ دیپلماسی فعال برای گسترش همکاری و حضور کارآمد در مجموعه‏ ها و معاهدات منطقه ‏ای و بین‏ المللی.

20-توسعه همکاری‏ های همه جانبه با کشورهای دوست،منطقه و اسلامی و مشارکت‏ بین‏ المللی برای حفظ صلح.

21-توسعه نظم و امنیت عمومی.

22-تعمیم عدالت از طریق توسعه قضایی‏ به منظور دست یابی آحاد جامعه به حقوق‏ شهروندی.

23-توسعه قانون گرایی،تقویت انضباط اجتماعی و وجدان کار.

24-توجه به نیازها و ضرورت ‏های جوانان و فراهم کردن شرایط مناسب برای مشارکت آنها در فعالیت‏ های اجتماعی و حمایت از استعدادهای‏ درخشان.

25-تقویت مبانی جامعه مدنی،مشارکت‏ همگانی،اخلاق و روحیه کار گروهی و سازگاری‏ رقابت‏ پذیری در کلیه روابط اجتماعی و سیاسی.

ج) امور اقتصادی:

26-تحقق رشد اقتصادی سریع،پیوسته و باثبات.

*سند چشم‏انداز بلند مدت جمهوری‏ اسلامی ایران سندی است حاصل اقتصاد متمرکز دولتی و ذهنیت پرورش یافته در نظام اقتصاد دولتی.

27-ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ‏ بیکاری.

28-تحقق رقابت پذیری اقتصاد کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی.

29-ایجاد سازو کارهای انگیزشی برای رشد بهره ‏وری عوامل تولید(انرژی،سرمایه،نیروی‏ کار،آب،...).

30-تعامل فعال با جهان در تمام عرصه‏ ها و هم پیوندی و اثر بخشی در سطح اقتصاد جهان

31-پشتیبانی از کارآفرینی،فعالیت‏ های‏ نوآورانه و ظرفیت های فنی و پژوهشگری.

32-تامین امنیت غذایی کشور با تاکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولات کشاورزی.

33-دست یابی به اقتصاد متنوع،متکی به‏ دانایی،سرمایه انسانی و فن‏آوری ‏های نوین.

34-حضور موثر در بازارهای منطقه‏ای و جهانی و مشارکت فعال در تقسیم کار بین‏المللی.

35-ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای‏ توسعه صادرات غیر نفتی و رفع موانع تولید قابل‏ رقابت در عرصه بازارهای جهانی.

36-ایجاد فضای مناسب،امن و اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی با تکیه بر احترام‏ به حقوق مالکیت دارایی‏ه ای مادی و غیرمادی.

37-اتکا به مزیت‏ های نسبی و رقابتی و خلق مزیت‏ های جدید.

38-توانمند سازی بخش‏های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی.

39-تلاش برای مهار تورم و افزایش قدرت‏ خرید گروه‏ های متوسط و کم درآمد جامعه.

40-نظم و انضباط مالی و بودجه‏ ای و تعادل‏ بین منابع و مصارف دولت.

41-ارتقای ظرفیت و توانمندی ‏های بخش‏ تعاونی،تسهیل فرآیند دست یابی آن به منابع، اطلاعات و فن‏آوری،تسهیل ارتباطات و توسعه‏ پیوندهای فنی،اقتصادی و مالی بین انواع‏ تعاونی‏ ها.

42-توسعه حضور بخش‏ های تعاونی و خصوصی در همه بخش ‏های اقتصادی و محدود کردن تصدی دولت در فعالیت‏ های اقتصادی در سقف عناوین مصرح در صدر اصل 44 قانون‏ اساسی و حداکثر حضور کارآمد در قلمروهای امور حاکمیتی.

د-آمایش سرزمین،امور زیست محیطی و توسعه‏ پایدار:

43-پایدارسازی فرآیند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط زیست و بهره‏برداری بهینه از منابع.

44-تحقق توسعه پایدار مبتنی بر دانایی در عرصه‏ های اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و زیست محیطی کشور به نحوی که ضمن ارتقای‏ کیفیت زندگی،حقوق نسل‏های کنونی و آینده نیز محفوظ بماند.

45-آمایش سرزمین بر مبنای مزیت‏ های‏ نسبی منطقه ها، به نحوی که هر ایرانی به منطقه ‏ای‏ که در آن با عزت و آرامش زندگی می‏ کند،افتخار کند.

46-شناخت عناصر سازنده فرهنگ،هنر، دانش و تمدن اسلامی و ایرانی به عنوان عناصر هویت ملی و بهره‏گیری از مزیت‏های تاریخی، فرهنگی مناطق مختلف کشور برای مشارکت‏ فعال مناطق در توسعه پایدار

47-سازماندهی فضای ملی،ایجاد تعادل‏ منطقه ‏ای و تقویت نقش منطقه ‏ای کشور با بهره ‏گیری از قابلیت ‏ها و مزیت‏ های اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی و طبیعی سرزمین با هدف‏ ارتقای جایگاه بین ‏المللی کشور.

3-آینده‏ های ممکن در افق چشم ‏انداز

اجرای سیاست های کلی مندرج در این سند در قالب عملیات توام با درایت و مدیریت خردمندانه‏ علمی و همه جانبه و توجه به دیپلماسی هدف مند کشور،همراه با حفظ منابع ملی،باعث تحولات‏ چشمگیری در همه شئونات اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور خواهد شد.

رسیدن به هدف‏ های یاد شده مستلزم‏ برداشتن گام‏ های بزرگ،توام با نهادسازی‏ پیش رفته و استفاده ا ز تجربیات کشورهایی است‏ که این مسیر را پیموده‏اند.

مقایسه شاخص ‏های مهم اقتصادی در دوره‏ 1394-1384 در دو گزینه‏"ادامه روند موجود"و "گزینه مطلوب‏"،به شرح زیر است:

زیرنویس:

(1)هفته ‏نامه برنامه/نشریه خبری-تحلیلی‏ سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی کشور/شماره 31/ هشتم شهریور 1382.

مهر 1382