آشنایی با کنراد میلر بخش دوم

دوشنبه, 16 اسفند,1395 06:54 ب.ظ

 

آشنایی با کنراد میلر

کارتوگراف بنام آلمان

        

آثار و تالیفات:

                                                                                                                                                                                                                                                                    بخش دوماهم تالیفات و به طور کلی کارهای میلر برگرفته از مراجع دسترس به شرح درپی می باشد:

۱- Tertiäre am Hochsträss که درسال۱۸۷۱ به عنوان رساله دکترای میلر در اشتوتگارت منتشر شد.

۲-«آیتی نه راریا رو مانا Itineraria Romana»جاده های مسافرتی امپراتوری رم که  براساس تابولا پوی تینگریاناتالیف شد. کتابی که بین سال های ۱۹۱۶ و۱۹۸۸ به شش زبان و ۶۰ باربه چاپ رسید و در۳۱۱کتابخانه در چهان نگاهداری می شود.

۳-نقشه جهان، با عنوان« کاستوریوس» Castorius که بین سال های ۱۸۸۷ و۱۸۸۸۸به آلمانی و لاتین ۳۷ باردراشتوتگارت چاپ و منتشر شد.

 

 

۴- Römische Kastelle  گورستان رومیان در«ورتمبرگ» که در سال ۱۸۹۲دراشتوتگارت با دو نقشه و ۱۸ طرحِ موقعیت مکان ها، و چاپ مخصوص همراه با یادداشت‏های انجمن " Bau Huete" (انجمن ساخت و ساز)منتشر شد.

۵- تدوین مجموعه طرح و نقشه های قدیمی دریاچکنستانس  Bodensenکهبا چاپ مخصوص درسال۱۹۰۳دربرگنز چاپ و نشرشد..

 

 

۶- نقشه مسیر های مسافرتی رومی ها براساس نقشه های « تابولا پوی تینگریانا»  با۳۱۷ نقشه و تصویر در اشتوتگارت.

۷-تالیف و چاپ کتاب «مساحی اراضی در دوران باستان و سرنوشت آن» درسال۱۹۱۹ در اشتوتکارت.

۸- « مپا آرابیکا»  Mappae Arabicae  یا نقشه های سرزمین های عربی، اسلامی که درپی به شرح بیشر آن خواهیم پرداخت :

چلداول:

الف- درباره دو نقشهادریسی  شامل:

کتابچه اول:

   مشتمل بر معرفی کل مجموعه، مقدمه، اختصارات، تاریخ و قدردانی عمومی از جغرافی دان های عرب. با جدول بیشتر نقشه ها برگرفته از اطلس اسلامی.

ب -دریای مدیترانه از دید عرب ها

کتابچه اول:

     مشتمل بر  ۱۳ نقشه از دریای مدیترانه به عربی همراه بارو نوشت آنها

کتابچه دوم:

   نقشه ادریسی بزرگ راجرز، ازسال۱۱۵۴ میلادی درقطع۶۳x۱۳۷سانت، در۶ برگ یک رنگ همراه با متن مقدماتی،..

کتابچه سوم:

               نقشه کوچک ادریسی از سال۱۱۹۲ که در اصل یک اطلس جیبی بود.

 جلد دوم:

الف- نقشه عربی سرزمین های اروپا و آفریقا

کتابچه اول:

          مشتمل برنقشه اسپانیا از دید عرب ها، براساس هردونقشه های ادریسی و۱۲نقشه از اطلس اسلامی

کتابچه دوم:

             نقشه ایتالیا و بالکان براساس نقشه های دوگانه ادریسی

کتابچه سوم:

          نقشه فرانسه و آلمان براساس نقشه های دوگانه ادریسی

کتابچه چهارم:

             نقشه شمال اروپا و آسیا تا دریاچه اورال براساس نقشه های دوگانه ادریس

کتابچه پنجم:

            نقشه سرزمین های آفریقایی بدون مصر براساس نقشه های دوگانه ادریسی

کتابچه ششم:

           نفشه مصر براساس نقشه های دوگانه ادریسی، با۱۳ نقشه از اطلس اسلامی،همچنین۶ نقشه سرچشمه و دلتای رود نیل

جلد سوم:

-         آسیا(1) آسیای صغیر و آسیای جنوبی مشتمل بر:

کتابچه اول:

          شامل فلسطین، سوریه و میان رودان با۳۷نقشه از اطلس اسلامی مجلدهای۷،۵و۸ وهردونقشه های ادریسی

کتابچه دوم:

          عربستان و دریای پارس و بیابان های عربستان با ۲۵نقشه از اطلس اسلامی و براساس هردونقشه های ادریسی.

کتابچه سوم:

          آسیای چنوبی(ایران)و هندوستان، جزیره هند شرقی و چین با ۵۵ نقشه از اطلس اسلامی

جلد چهارم:

آسیا(۲) مشتمل بر:

کتابچه اول:

         - ارمنستان ودریای خزروهمه سرزمین های متصل به آن با۵۵نقشه از اطلس اسلامی و براساس هر دو نقشه های ادریسی

 

کتابچه دوم:

          الف - شمال و شمال آسیا، شمال ایران و توران با۵۲نقشه از اطلس اسلامی شماره ۱۷ تا ۲۰

           ب - شمال آسیا از دریاچه آرال به طرف شرق و براساس نقشه های ادریسی

جلد پنجم:

نقشه های جهانی

کتابچه اول:

         - شامل ۴۰نقشه کوچکتر عربی، ایرانی و سوری که برخی رنگی واز مولفین گوناگون استفاده شده است

 

     کتابچه دوم:

               شامل نقشه ادریسی بزرگ و رنگی راجرز- نقشه ایی پر زرق و بر

  کتابچه سوم:

            نقشه رنگی Sfaxi

  جلد پنجم:

         مجلد تکمیلی شامل کل نقشه های اصلی ادریسی:

شامل ۳۳۲کارت تصویری. اشتوتگارت-۱۹۲۶.

۹- نقشه جهان ادریسی[1] از سال ۱۱۵۴ درسه قسمت  که مجددا د رسال ۱۹۸۱ دراشتوتگارت چاپ و نشر شد).

۱۰- تدوین قدیمی ترین نقشه سه قاره به احتمال طراحی شده توسط «‌ نیسفوروس گرگوراس» در۱۳۵۰ میلادی در « قسطنطنیه»  اشتوتگارت

- تدوین قدیمی ترین نقشه جهان « مّپا موندی» Mappa Mundi چاپ اشتوتگارت- ۱۸۹۵:شامل

۱- نقشه جهانی « به آتوس» ( در۷۷۶ میلادی ) ۱۸۹۵

۲- جهان نما مشتمل بر ۱۶ جدول ۱۸۹۵.

۳- نقشه های کوچک جهان ۱۸۹۵.

۴- نقشه« هرفورد» ۱۸۹۶

۵ـ- کارت « ابستروف کار ته»۱۸۹۶.

و- بازسازی کارت های - ۱۸۹۸.

مقالات:

۱- صدف هایدریاچه«کنستانس» در نوشته های انجمن تاریخی در یاچه کنستانس و اطراف آن.

۲- درباره « فیش برود» دریاچه کنستانس در نوشته های انجمن تاریخی دریاچه کنستانس و اطراف آن.

۳- سنگ های ماسه یی منطقه کنستانس «Bodensee»درنوشته های انجمن تاریخی دریاچه کنستانس و اطراف آن.

۴- در باره روابط زمین شناسی « میرسبرگ» و پیدایش دریاچه کنستانس در نوشته‏های انجمن تاریخی دریاچه کنستانس و اطراف آن.

۵-درباره شکل گیری و تغییرات زمین شناسی در« اونترزِ»( ّUntersee)و « هو گاو» ( Höhgau)درنوشته های انجمن تاریخی دریاچه کنستانس و اطراف آن.

۶- کاهش سطح  آب در دریاچه کنستانس درنوشته های انجمن تاریخی دریاچه کنستانس و اطراف آن.

۷- قلاع رومنها ، واقع در شمال دریاچه کنستانس درنوشته های انجمن تاریخی دریاچه کنستانس و اطراف آن.

۸-تحقیقات در باره سنگ‏های آهکی درروزنامه  « دویچه فولکس بلات»Deutsche Volksblatt -ژانویه 1896.

۹-حلزون های آب شیرین در منطقه « اولم»Ulm  -

.ومقالات دیگر

 

منابع:

«آنا- دورتی فون دن برینکن»درباره نقشه نگاری جهانی در سده میانی

Anna-Dorothee von den Brincken: Studien zur Universalkartographie des Mittelalters. S. 445.                                                                                           

Max Simon: Konrad Miller zu seinem 80 Geburtstag. , in: Schriften des

 Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung, 53. Jg. 1924, S. 6–8 (Digitalisat)    Dillmann: Nachruf Conrad Miller, in: Schriften des Vereins für Geschichte  des Bodensees und seiner Umgebung, 60. Jg. 1932–1933, S. 15–17 (Digitalisat)  Heinz GaubeKonrad Miller. Mappae Arabicae. Wiesbaden  1986.               HansHablitzel: Miller,Konrad. In: NeueDeutscheBiographie (NDB          Band 17Duncker&   Humblot, Berlin 1994, ISBN 3-428-00198-2, S. 525.       

Wikipedia über Konrad Miller leben und werke

 

 [1] Weltkarte des Arabers Idrisi vom Jahre 1154 in drei Teilen. 1928